Tomas S. Butkus | Eilėraščiai: „Sferoidinės kryptys“ (1994)Dedikuota A.


paslėptas aukuro paslėptas
smaragdų linksmomis akimis
tapo erdvėlaivius

giliai nesiruošiant suprasti
bežodėm
spiralėm į delną ----

ženklo pavasaris ženklo
lieka laisva
gelme

o basos kojos
gličioj akmens žievėj
susitinka ---

slystantis aukuro slystantis
šitiek saitų
--
neturi kur sušalt
viename krante dilgėlės
vien

- - - - - - - - - -

pabusk volunge o tyliai
žvakigalio dagtį
versmės gesina
-
dabar jau
tik
tik


1993 i Klaipėda
/ / /

alesilija –
žmonės su dalgiais --

kaugių pavėsyje
geriame pieną

suklupusio gyvulio pėdos - - - -
praeiti regėti

griuvimą ir būtį:

dienos
baigias per lietų
per lietų keliai nedulkėti
kažin kiek dar metų
turi pavėsis?
pavėsis išnyks
liksim be vietos

ir saulė
spinduliu gobs
tavo galvą


1993 iv Klaipėda
/ / /

tu nematei
kaip maitino bildėjimas
gatvę vežimais –
žiežirbom birom
mes matėm
kaip triukšmas lyso žibintuos
ir sniegenos juokės ---
likimas...

per grindinį dulkėm istorijos
pereina rūškanos minios ---
sulauk
paskutinio rudens
teišplauna giltinei vidurius
- - - - - - - - - - - - -
kol mūsų nugaros rymo
ant santvaros rūmais
lelijų


1993 vii Klaipėda/ / /

vaitoki
šalikelėj vandeniui bėgant
vis tiek tu toli
tave rūkas apgaus

kad smenga po kojomis
medžiai žali
jų vaisiai
krinta ant bėgių

į dešimtis rūmų --

tu jausi –
išeisime sėklų brandinti
į pievas
kur žolės kvepės
atmintis sunksis tarp pirštų
į nedaloma
veidas žiūrės


1993 iv Klaipėda/ / /

paskutiniai laikai –
kad nors kartą ar kitą
pažintum žmogystą
ant kalno žaliais mezginiais

virš kitoniškų upių
jis rūku nueis
po nukritusiais lapais
save pasodins

dėkotum nors kartą
į židinį kritus
su laiko atodangom
degus

turėtumei gyvastį –
vėl atsimerktum


1993 vii Klaipėda/ / /

palauk dar mėnuõ
tu žinai –
rankos nelaisvėje tinsta
o ir popierius
baigias ir dienos
lietėja
nesinori tik būti
gyventi tik sau --
juk tu lauki –
skaidresnis save pamatys
dar mėnuõ
tu žinai


1993 v Klaipėda/ / /

kai kada tu liūdna

gal išgirs neišgirs
gal tik viena –
kelias atrodys
pamišęs

kai kada tu juo praeini ---
lig atokaitos
lauki

šiltakraujo padaro plunksną
atpučia pūgos ----

nuo tada
kai nesijaučia
laiko


1993 ii Klaipėda/ / /

baltos eilės
nes snaigės
nugenėjo
ir baigia
galynėtis
su medžiais
tankmėj
ji lapoti tuoj ims
virs liepsna
kur mes kepsime bulves
kur spurdės
ir į laisvę norės
sprukt balandis
kaip baltosios eilės


1993 i Klaipėda /
2011 iv 02 Narvikas
/ / /

aš ne didesnis
už gilę ąžuolo
kai trupinius
ant žemės metai
lesa
ir dienos
čia suskridę
gęsta

per rudenį ėjau
į priekį
kur dilgėlės
lig kaklo
kur judesys
vangus
ir jokio tako

aš ne didesnis
lapas girioj
kol vienas gyvenu
kur peilis ir ugnis
stipriau priglaus
nei tu

neverk

aš ne didesnis
priešas


1993 iv Klaipėda /
2010 i 11 Ventspilis
/ / /

kaip kiekvienas
tavo gyvenimas
keistas
kaip lėta
nakties laiko liūtis
pradeda dužti
stikliniais varpais
prie tėkmės
kaip kiekvienas
sūnus
tavo priešas
abejonės rūke neprasideda
dar neradus
ir dar nepabudus
kaip kiekvienas
tavo gyvenimas
melas
aš kartoju žingsnius
tavo tylą
ir tamsą
ir tai
kad tavęs nebėra
kad seniai
aš savęs
neberodau
prasigraužusiais
žodžiais
tik apkalu
pošiltį veidą
kaip kiekvieną
gyvenimą
keistą


1994 ii Klaipėda /
2010 i 11 Ventspilis
/ / /

jausi
vėjo priepuolius
sutraiškytų moliuskų
kiaukutus
prie namo
kur niekas
sakai
negyvena
mes mylimės ten
kur mūsų nėra
visos snaigės matysi
suyra
ir tampa pilynais
iš smėlio
juos atkasu
samanų rankomis --
jausi
manęs nebėra
ir atsisukusi
suprasi

kad būti kitaip
negalėjo


1994 iv Klaipėda /
2010 i 08 Ventspilis
/ / /

subpreforcos
atolas
šimtametės saulės
vandenyno dugne ----
tik ištark
kad norėtum daugiau
nei esu
nei galėčiau
dar būti
paguoda vienkojui kareiviui
kapo vieta
- - -
gyvenimas neduotas
jis atimtas
iš tų kurie žudė
ir iš tų

kurie liko
su vienkojo kareivio
švino kulka
dabar
ir jo liūdesys
fiziškai luošas
tik ištark
jis auka
savižudystės ir melo
nes jis sudegė
neaiški ta ugnis
mes visi joje degam


1993 vi 16 Klaipėda /
2010 i 04 Ventspilis
Melsvas drugys

nežinantis kur,
- - - - šviesoje, auksas
kaip persas, panyrantis
į perlamutrinį Indijos vandenyno vandenį,
pavirsta milijonais smaragdų
- - - - ir jie byra,
nes dabar pavasaris - - - -

tartum perlas,
o, ne –
taip spindi tik skenduolių
dantys
- - - - taip ornamentais pilnatis
atsimuša į odą,
kai ja nuslysta netikrumo
objektyvas

- - - - , - - - -

kodėl chameleonas?
toks vardas spindulio
- - - - ir spinduliu jis liko,
ta beprotė migla
užmigdė ---

akys,
tai šviesoje,
nežinantis kur, - - - -


1993 i KlaipėdaPirmas skaitmeninis leidimas

Atskiri eilėraščiai skelbti spaudoje:
Įžanga (jaunųjų poetų almanachas). Vilnius, 1994 (kaip kiekvienas..., jausi vėjo priepuolius...);
„Literatūra ir menas“ 1996 01 13 (aš ne didesnis..., palauk dar mėnuõ...)© Vario burnos 1992-2011